O mnie/About Me

Mam na imię Konrad,

Pracuję jako fotograf od 2010 roku.

Mam szerokie doświadczeniem w zakresie sesji zdjęciowych do celów biznesowych, public relations i marketingowych jak i celów prywatnych.

Oprócz zdjęć ludzi wykonuję zdjęcia wnętrz, przedmiotów, jedzenia i wszelkiego rodzaju produktów.

Jestem jednoosobowym mobilnym studiem i posiadam umiejętność zbudowania studia w każdym miejscu i warunkach.

Z każdą fotografowaną osobą, obiektem i wnętrzem profesjonalnie pracuję w celu zbudowania jak najlepszego wizerunku i odpowiedniego uwydatnienia najlepszych cech wyglądu.

Sprawiam, że fotografowane przeze mnie osoby czują się komfortowo i pewnie, a efekt naszej współpracy zawsze spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

W ramach mojej oferty zdjęciowej, dostarczam najwyższej jakości profesjonalne zdjęcia oraz profesjonalną obróbkę cyfrowa obrazu w najnowszych standardach.

Współpraca ze mną spełni wszelkie Twoje wymagania.

Niektórzy z moich klientów to: Ipsos, Giełda Papierów Wartościowych, IIBR, Sygnity, Boom, Learnplace, Noble Medicine, DPH Company, Segietoniszh, Fabryka Sypialni, i inni.

Untitled-1

My name is Konrad,

I have been working as a photographer since 2010.

I have a wide experience in the field of photo sessions for business purposes, public relations and marketing as well as private purposes.

In addition to pictures of people I also take photos of interiors, objects,  food and all kinds of products.

I am a single mobile studio and have the ability to build a studio in any kind of  place and conditions.

I work professionally with each photographed person, object and interior I work professionally in order to build the best possible image and the corresponding enhancement of the best features of appearance.

I make photographed people feel comfortable and confident, and the effect of our cooperation always meets the expectations of even the most demanding clients.

As a part of my offer, I provide highest quality professional photos and professional post processing of digital images in accordance with the latest standards.

Working with me shall suit all your needs.

Some of my clients: Ipsos, Warsaw Stock Exchange, IIBR, Sygnity, Boom, Learnplace, Noble Medicine, DPH Company, Segietoniszh, Fabryka Sypialni,